tuotekortti

RST-valesokkelikenkä

RT 38964
(suluissa tallennuspäivä)

RT tuotekortit

38964
1960-1990 -luvuilla rakennetuissa kiinteistössä käytettiin valesokkelirakennetta, joka näyttää ulkoapäin normaalilta perustukselta, mutta sisäpuolella rakennuksen puurunko alkaa maanpinnan tasosta tai sen alapuolelta. Tyypillinen tällainen rakennus on tiiliverhoiltu, loiva harja- tai tasakattoinen, ulkopuolen maanpinnan ja sisäpuolen lattian korkeusero on olematon. Tällaista rakenneratkaisua käytettiin myös harkkoperustaisissa 1980-1990 -luvun taloissa.
Lue lisää

Transpordix OÜ

Rännaku pst 12
10917 Tallinn Harju
Puhelin 040 969 5709

www.valesokkeli.fi
info@valesokkeli.fi